• kran.jpg

Kvalitet sitter inte bara i materialet

Ett bra hantverk kan bara utföras av bra hantverkare av det rätta virket. Med vår breda kompetens och duktiga medarbetare känner vi oss trygga att ta oss an de flesta uppdrag.

Brantås Bygg är ett entreprenadbolag som tillhandahåller tjänster inom byggsektorn – från projektering till slutlig produkt. För närvarande är ett 50-tal snickare anställda hos oss. Våra byggprojekt utförs i huvudsak på Småländska Höglandet.

Brantås Bygg AB är ett helägt dotterbolag till Ikano Bostad AB. Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger hyres- och bostadsrätter i Stockholm, Mälardalen och Öresundsområdet.

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 000 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Affärsområde Fastigheter som ingår i Ikano och ägs av familjen Kamprad. Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel.

Mer information på www.ikanobostad.se